Dokumenty a ceníky

Dokumenty ke stažení.

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Ceníky:

Ceník servisních prací

KOMTERM Slovensko, a.s.

Základné informácie:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Povolenie na podnikanie v plynárenstve
Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike

Cenníky - domácnosti:

Rozhodnutie URSO 0152 2021 Distribúcia elektriny
Rozhodnutie URSO 0053 2021 Dodávka elektriny
Rozhodnutie URSO 0010 2021 Cena tepla
Rozhodnutie URSO 0019 2020 Cena tepla
Rozhodnutie URSO 0007 2019 Cena Tepla

Cenníky - podnikatelia a organizácie:

Cenník pripojenia do distribučnej sústavy 2017-2021
Cenník dodávky elektriny pre malý podnik
Rozhodnutie ÚRSO 0152 2020 Distribúcia elektriny
Rozhodnutie ÚRSO 0053 2021 Dodávka elektriny
Cenník služieb platný od 1.1.2018
Rozhodnutie ÚRSO 0007 2019 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 0019 2020 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 0010 2021 Cena tepla

Žiadosti a formuláre - domácnosti:

Žiadosť o pripojenie odberného miesta - domácnosti do DS
Žiadosť o ukončenie odberu elektriny

Žiadosti a formuláre - podnikatelia a organizácie:

Žiadosť o ukončenie odberu elektriny

Informácie pre odberateľa:

Štandardy kvality dodávky elektriny za rok 2020
Štandardy kvality distribúcie elektriny za rok 2020
Štandardy kvality dodávky tepla za rok 2020
Štandardy kvality dodávky zemného plynu za rok 2020
Obchodné a technické podmienky na dodávku tepla
Účinnosť KGJ r.2020
Prevádzkový poriadok LDS NIžná platný od 28.7.2021
Obchodné podmienky dodávky elektriny - malý podnik

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Informácie pre spotrebiteľa:

Štandardy kvality dodávky tepla za rok 2020
Rozhodnutie ÚRSO 0011 2020 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 005 2021 Cena tepla
Obchodné a technické podmienky na dodávku tepla
Účinnosť KGJ

KOMTERM Morava, s.r.o.

Kopřivnice

Elektřina:

Pravidla provozování LDS
PPLDS Příloha 1
PPLDS Příloha 2
PPLDS Příloha 3
PPLDS Příloha 4
PPLDS Příloha 5
PPLDS Příloha 6
Havarijní plán elektrické energie
KOMTERM souhrnná zpráva 2016, Vyhl. 540
Příloha č.8, Vyhl. 540
Rozvoj LDS EL KOMTERM 2016-2021
Žádost o připojení k distribuční soustavě

Plyn:

Řád_038791_D15
Prilohy_radu_038786_D15.pdf
Rozhodnuti_038781_D15.pdf (3119 KB)
Plan rozvoje plynarenske DS 2018 - 2022.pdf (84 KB)
Souhrnný výkaz dodržovaní standardu 2020

Enviroment:

KOMTERM_podklady pro PZKO 2017