Dokumenty a ceníky

Dokumenty a ceníky ke stažení.

Soubory ke stažení

Komterm Čechy s.r.o.

Ceníky:

Ceník kmt zařízení BDS 19.3.

Dokumenty:

Proč nám svěřit provoz kotelny.

KOMTERM Slovensko, a.s.

Základné informácie:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike
Povolenie na podnikanie v plynárenstve

KOMTERM Slovensko, a.s.

Cenníky - domácnosti:

Cenník pripojenia do distribučnej sústavy 2017-2021
Rozhodnutie ÚRSO 0152 2020 Distribúcia elektriny
Rozhodnutie ÚRSO 0053 2021 Dodávka elektriny
Rozhodnutie ÚRSO 0010 2021 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 0019 2020 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 0007 2019 Cena tepla

KOMTERM Slovensko, a.s.

Žiadosti a formuláre - domácnosti:

Žiadosť o pripojenie odberného miesta - domácnosti do DS
Žiadosť o ukončenie odberu elektriny

KOMTERM Slovensko, a.s.

Cenníky - podnikatelia a organizácie:

Cenník pripojenia do distribučnej sústavy 2017-2021
Cenník dodávky elektriny pre malý podnik
Rozhodnutie ÚRSO 0152 2020 Distribúcia elektriny
Rozhodnutie ÚRSO 0053 2021 Dodávka elektriny
Cenník služieb platný od 1.1.2018
Rozhodnutie ÚRSO 0007 2019 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 0019 2020 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 0010 2021 Cena tepla

KOMTERM Slovensko, a.s.

Žiadosti a formuláre - podnikatelia a organizácie:

Žiadosť o ukončenie odberu elektriny

KOMTERM Slovensko, a.s.

Informácie pre spotrebiteľa:

Prevádzkový poriadok distribučnej sústavy
Štandardy kvality dodávky elektriny za rok 2020
Štandardy kvality distribúcie elektriny za rok 2020
Štandardy kvality dodávky tepla za rok 2020
Štandardy kvality dodávky zemného plynu za rok 2020
Obchodné a technické podmienky na dodávku tepla

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Informácie pre spotrebiteľa:

Štandardy kvality dodávky tepla za rok 2020
Rozhodnutie ÚRSO 0011 2020 Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 005 2021 Cena tepla
Obchodné a technické podmienky na dodávku tepla
Účinnosť KGJ

KOMTERM Morava, s.r.o.

Kopřivnice

Elektřina:

Pravidla provozování LDS
PPLDS Příloha 1
PPLDS Příloha 2
PPLDS Příloha 3
PPLDS Příloha 4
PPLDS Příloha 5
PPLDS Příloha 6
Havarijní plán elektrické energie
KOMTERM souhrnná zpráva 2016, Vyhl. 540
Příloha č.8, Vyhl. 540
Rozvoj LDS EL KOMTERM 2016-2021
Žádost o připojení k distribuční soustavě

KOMTERM Morava, s.r.o.

Kopřivnice

Plyn:

Rad_038791_D15
Prilohy_radu_038786_D15
Rozhodnuti_038781_D15
Plan rozvoje plynarenske DS 2018 - 2022
Souhrnný výkaz dodržování standardů 2020

KOMTERM Morava, s.r.o.

Kopřivnice

Enviroment:

KOMTERM_podklady pro PZKO 2017