Dokumenty a ceníky

Dokumenty ke stažení.

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Ceníky:

Ceník servisních prací

KOMTERM Slovensko, a.s.

Základné informácie:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Povolenie na podnikanie v plynárenstve
Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike

Cenníky - domácnosti:

Rozhodnutie URSO č.0007/2019T Cena tepla
Rozhodnutie URSO č.00192020/T Cena tepla
Rozhodnutie URSO č.0010/2021/T Cena tepla
Rozhodnutie URSO č.0022/2022T Cena tepla
Rozhodnutie URSO č.0152/2021E Distribúcia elektriny
Rozhodnutie URSO č.0053/2021E Dodávka elektriny

Cenníky - podnikatelia a organizácie:

Cenník pripojenia do distribučnej sústavy 2017-2021
Cenník dodávky elektriny pre malý podnik
Rozhodnutie ÚRSO 0152 2020 Distribúcia elektriny
Rozhodnutie ÚRSO 0053 2021 Dodávka elektriny
Cenník služieb platný od 1.1.2018
Rozhodnutie ÚRSO č.0007/2019T Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO č.0019/2020T Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO č.0010/2021T Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO č.0022/2022T Cena tepla

Žiadosti a formuláre - domácnosti:

Žiadosť o pripojenie odberného miesta - domácnosti do DS
Žiadosť o ukončenie odberu elektriny

Žiadosti a formuláre - podnikatelia a organizácie:

Žiadosť o ukončenie odberu elektriny

Informácie pre odberateľa:

Štandardy kvality dodávky elektriny za rok 2020
Štandardy kvality distribúcie elektriny za rok 2020
Štandardy kvality dodávky tepla za rok 2020
Štandardy kvality dodávky zemného plynu za rok 2020
Obchodné a technické podmienky na dodávku tepla
Účinnosť KGJ r.2020
Prevádzkový poriadok LDS NIžná platný od 28.7.2021
Obchodné podmienky dodávky elektriny - malý podnik

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Informácie pre spotrebiteľa:

Štandardy kvality dodávky tepla za rok 2020
Obchodné a technické podmienky na dodávku tepla
Účinnosť KGJ
Rozhodnutie ÚRSO 005/2021/T Cena tepla
Rozhodnutie ÚRSO 0031/2022/T Cena tepla

KOMTERM Morava, s.r.o.

Kopřivnice

Elektřina:

Pravidla provozování LDS
PPLDS Příloha 1
PPLDS Příloha 2
PPLDS Příloha 3
PPLDS Příloha 4
PPLDS Příloha 5
PPLDS Příloha 6
Havarijní plán elektrické energie
KOMTERM souhrnná zpráva 2016, Vyhl. 540
Příloha č.8, Vyhl. 540
Rozvoj LDS EL KOMTERM 2016-2021
Žádost o připojení k distribuční soustavě

Plyn:

Řád_038791_D15
Prilohy_radu_038786_D15.pdf
Rozhodnuti_038781_D15.pdf (3119 KB)
Plan rozvoje plynarenske DS 2018 - 2022.pdf (84 KB)
Souhrnný výkaz dodržovaní standardu 2020

Enviroment:

KOMTERM_podklady pro PZKO 2017