O nás

Významná rodinná firma na českém a slovenském energetickém trhu. Ve společnosti KOMTERM působí již druhá generace Jelínků.

2021

Jan Jelínek se posouvá do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti. Firma KOMTERM si v posledních 2 letech prochází obdobím největšího objemu investic přesahujících 150mil. ročně a to i v aktuálním období koronaviru. V loňském roce KOMTERM oslavil 30 let od svého založení.

2017

Založení společností KG ENERGO, s.r.o. a KI ENERGO, s.r.o

2015

Zakladatel společnosti Milan Jelínek předává většinový podíl - 92% akcií na svého syna.

2014

Ocenění od Teplárenského sdružení za výstavbu biomasového kotle.

2010

Expanze společnosti na slovenský energetický trh.

2005

Akvizice Energetiky TATRA.

2003

Z fyzické osoby Milan Jelínek se stává KOMTERM, a.s.

1990

Milan Jelínek zakládá společnost KOMTERM.

KOMTERM, a.s.

Mateřská společnost holdingu KOMTERM. 100% vlastníky jsou Jelínkovi a jedná se od založení o český rodinný podnik.

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Ve skupině KOMTERM hraje hlavní roli jako provozovatel energetických zařízení, zejména plynových kotelen po celé České republice.

KOMTERM Morava, a.s.

Společnost provozuje zejména teplárnu v Kopřivnici. Z teplárny se dodává teplo pro město Kopřivnice a areál TATRA TRUCKS.

KOMTERM Technology, s.r.o.

Tato nově vyčleněná společnost se zaměřuje zejména na moderní technologie pro průmyslové areály. Stává se významným provozovatelem kogeneračních jednotek na trhu.

KOMTERM energy, s.r.o.

Ve skupině zajišťuje zejména nákup a prodej energií a paliv. Také pro skupinu poskytuje služby mobilní údržby a měření a regulace.

VOTOP, s.r.o.

Jedná se o akvizici Jihlavské společnosti se zaměřením na výstavbu kotelen.

KOMTERM Slovensko, a.s.

Provozuje teplárnu v Nižné. Významný provozovatel tepelných zdrojů ve Slovenské republice.

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Zajišťuje zejména nákup a prodej energií a paliv ve Slovenské republice.

Historie společnosti

Společnost Milan Jelínek – KOMTERM založil dne 8. června 1990 Milan Jelínek, a to jako fyzickou osobu podnikající za účelem poskytování servisu a oprav plynových kotelen do výkonu 500 kW. Okolnosti, které vedly pana Jelínka k založení společnosti, vycházejí zjevně z jeho profesního životopisu.

Střední vzdělání získal na střední škole pro pracující, Na Fišpance, Praha 9, kde od roku 1970 docházel na Souvislé pětileté studium. Zde získal výuční list v oboru Strojní zámečník a studium zakončil maturitou v roce 1975. Dále se pokoušel o studium na ČVUT Fakultu elektro v Dejvicích, aby v roce 1976 nastoupil do České pojišťovny na místo Obchodního zástupce. V roce 1982 změnil zaměstnání a nástupem do Pražských papíren, s.p., Na Vápence, Praha 3 (dnes areál Státní tiskárny cenin, s.p.) i zásadně změnil profesi. Vykonával zde až do roku 1987 činnost „Hlavního mechanika“, což znamenalo vedení údržby veškerých, až 100 let starých, strojů v závodě, údržby objektů, činnost energetika a také vedení provozu kotelny. Do společnosti INOVA, s.p., v Žirovnické ul., Praha 10 nastoupil na místo energetika.

Úvěr, který potřeboval pro začátek podnikání, nebyla ochotna Komerční banka poskytnout. Přesto se panu Jelínkovi podařilo rozjezd podnikání ustát, a to s kapitálem 30 tis. Kč.

Od roku 1991 byl v ČSR velký boom rekonstrukcí domovních a blokových uhelných kotelen na plynové. Společností na realizaci bylo omezeně a tak získat zakázku na výstavbu nebylo těžké. Většina realizačních firem používala v této době ještě analogové systémy MaR, a tak měl KOMTERM poměrně značný technologický náskok.

KOMTERM ale zprvu neaspiroval na realizaci zdrojů, byl zaměřen pouze na opravy a servis tepelných zdrojů o výkonu do 2 000 kW. Zde se pro KOMTERM otevřel výrazně prostor pro podnikání, a to zejména z důvodů, že běžně všechny zdroje s výkonem nad 500 kW byly provozovány s trvalou obsluhou. Zavedením digitálního systému MaR a záměnou regulačních prvků KOMTERM výrazně zvyšoval spolehlivost u tepelných zdrojů i více než 10 let starých. Změnou provozních předpisů pak zajistil skutečný bezobslužný systém a to i tam, kde dosud pracovalo 12 topičů. Tímto postupem akceleroval a prudce získával trh. To byl zásadní rozdíl oproti konkurenčním společnostem, které získávaly trh zejména známostmi svých majitelů.

Samozřejmě, že se na trhu objevovaly i negativní reakce. Někteří jedinci měli poměrně silné postavení v organizacích, kde KOMTERM nabízel svoje služby a působnost KOMTERMu pro ně byla nevítaným ohrožením. V obchodních soutěžích se stále častěji znevažoval právní status společnosti. Jako fyzická osoba vystupovala společnost Milan Jelínek - KOMTERM až do března 2003, a to s obratem 360 mil. Kč ročně a počtem 180 zaměstnanců.