Provoz

Zajistíme provoz energetických zařízení od kotelen až po vzduchotechniky a klimatizace. Spoléhají na nás od bytových domů až po muzejní depozitáře a nemocnice.

Jaké objekty provozujeme

 • bytové domy
 • školy a školky
 • správní budovy
 • administrativní budovy
 • hotely
 • výrobní podniky
 • nemocnice

Provozované technologie

 • kotelny (plyn, uhlí, biomasa, elektrokotle, dřevní pelety)
 • předávací a výměníkové stanice
 • chlazení
 • vzduchotechnika
 • TZB
 • tepelná čerpadla
 • kogenerační jednotky

Provoz

NONSTOP dispečink, servis a mobilní údržba.

Údržba

Pravidelná preventivní a provozní údržba.

Opravy

Havarijní opravy do 4 hodin od vzniku závady.

Legislativa

Revize, odborné prohlídky, zkoušky a kontroly.

Reporty

Pravidelné reporty zákazníkovi o stavu zařízení.

Jak služba funguje?

Při převzetí technologie

 • Dálkově napojíme technologii na NONSTOP dispečink.
 • Při převzetí technologie do provozu zhodnotíme současný stav.
 • Navrhneme možná nápravná opatření a po odsouhlasení je zrealizujeme.
 • Vyhotovíme provozní deník a místní provozní řád.
 • Vytvoříme plán revizních činností a kontrol.

Při běžném provozu

 • Servisní technik pravidelně kontroluje stav technologie.
 • Dispečink NONSTOP monitoruje technologii.
 • Servisní technik provádí odborné prohlídky a pravidelné odečty.
 • Revizní technik provádí legislativou předepsané revize.
 • Obchodní zástupce pravidelně předkládá report zákazníkovi včetně revizí.
 • Zákazník může kdykoli kontaktovat dispečink se svými požadavky.

Při poruše

 • Díky dálkovému dohledu dispečink zjistí neprodleně poruchu na technologii.
 • Na základě podnětu dispečer zajistí výjezd servisního technika.
 • Servisní technik závadu v případě možnosti ihned odstraní a tím je vše vyřízeno.
 • Pokud nejde závadu ihned odstranit, zamezí technik vzniku následných škod.
 • Dispečink informuje zákazníka o aktuálním stavu řešení poruchy.
 • Náš odborný tým vypracuje návrh řešení.
 • Obchodní zástupce předloží zákazníkovi návrh řešení a dohodne další postup.
 • Po odsouhlasení ze strany zákazníka správce zakázky zajistí potřebný materiál pro opravu.
 • Mobilní údržba následně provede opravu v co nejkratším čase.
 • Obchodní zástupce předloží zákazníkovi informace o opravě a finální fakturu.

Poptat produkt