Dokumenty a ceníky

Dokumenty ke stažení.

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Dokumenty:

Ceník servisních prací od 1.1. 2022
Ceník servisních prací REFLEX od 1.1. 2022

KOMTERM Slovensko, a.s.

Základné informácie:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Povolenie na podnikanie v plynárenstve
Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike

Cenníky :

Cenník služieb
Rozhodnutie ÚRSO č.0315/2023/T Cena tepla od 1.1.2023
Informácia k cene tepla z CZT Nižná od 1.1.2023
Cenník za pripojenie do distribučnej sústavy
Cenník distribúcie elektrickej energie od 1.1.2023

Žiadosti a formuláre - domácnosti:

Žiadosť o pripojenie odberného miesta - domácnosti do DS
Žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja

Žiadosti a formuláre - podnikatelia a organizácie:

Žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja
Voľná kapacita na pripojenie lokálnych zdrojov v MDS

Informácie pre odberateľa:

Prevádzkový poriadok MDS Nižná platný od 1.6.2022
Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku
Obchodné a technické podmienky dodávky tepla
Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja
Štandardy kvality dodávky elektriny r.2021
Štandardy kvality distribúcie elektriny r.2021
Štandardy kvality dodávky zemného plynu r.2021
Štandardy kvality dodávky tepla r.2021

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Informácie pre spotrebiteľa:

Obchodné podmienky dodávky tepla
Štandardy kvality za rok 2021
Účinnosť KGJ
Rozhodnutie ÚRSO 0312/2023/T Cena tepla

KOMTERM Morava, s.r.o.

Kopřivnice

Elektřina:

Pravidla provozování LDS
PPLDS Příloha 1
PPLDS Příloha 2
PPLDS Příloha 3
PPLDS Příloha 4
PPLDS Příloha 5
PPLDS Příloha 6
Havarijní plán elektrické energie
KOMTERM souhrnná zpráva 2016, Vyhl. 540
Příloha č.8, Vyhl. 540
Rozvoj LDS EL KOMTERM 2016-2021
Žádost o připojení k distribuční soustavě

Plyn:

Řád_038791_D15
Prilohy_radu_038786_D15.pdf
Rozhodnuti_038781_D15.pdf (3119 KB)
Souhrnný výkaz dodržovaní standardu 2021
Plan rozvoje plynarenske DS 2022 - 2026

Enviroment:

KOMTERM_podklady pro PZKO 2017

KOMTERM, a.s.

ISO certifikáty:

ISO 9001:2016
ISO 14001:2016
ISO 45001:2018