Dokumenty a ceníky

Dokumenty ke stažení.

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Dokumenty:

Ceník servisních prací REFLEX od 1.1. 2022
Ceník servisních prací od 1.4. 2023

KOMTERM Slovensko, a.s.

Základné informácie:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Povolenie na podnikanie v plynárenstve
Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike 26.zmena

Cenníky :

Cenník služieb
Rozhodnutie ÚRSO č.0156/2024/T Cena tepla od 1.1.2024
Rozhodnutie ÚRSO č.0220/2023/E Distribúcia elektriny
Cenník za pripojenie do distribučnej sústavy
Rozhodnutie ÚRSO č.0315/2023/T Cena tepla od 1.1.2023
Informácia k cene tepla z CZT Nižná od 1.1.2023

Žiadosti a formuláre - domácnosti:

Žiadosť o pripojenie odberného miesta - domácnosti do DS
Žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja

Žiadosti a formuláre - podnikatelia a organizácie:

Žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja
Voľná kapacita na pripojenie lokálnych zdrojov v MDS

Informácie pre odberateľa:

Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku
Obchodné a technické podmienky dodávky tepla
Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja
Faktor primárnej energie
Štandardy kvality - dodávka tepla 2022
Štandardy kvality - distribúcia elektriny 2022
Štandardy kvality - dodávka zemného plynu 2022
Obchodné podmienky pripojenia k DS

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Informácie pre spotrebiteľa:

Rozhodnutie ÚRSO 0157/2024/T Cena tepla od 1.1.2024
Rozhodnutie ÚRSO 0359/2023/T Cena tepla od 1.4.2023
Rozhodnutie ÚRSO 0312/2023/T Cena tepla
Účinnosť KGJ
Obchodné podmienky dodávky tepla
Štandardy kvality - dodávka tepla 2022

KOMTERM Morava, s.r.o.

Kopřivnice

Elektřina:

Pravidla provozování LDS
PPLDS Příloha 1
PPLDS Příloha 2
PPLDS Příloha 3
PPLDS Příloha 4
PPLDS Příloha 5
PPLDS Příloha 6
Havarijní plán elektrické energie
KOMTERM souhrnná zpráva 2016, Vyhl. 540
Příloha č.8, Vyhl. 540
Rozvoj LDS EL KOMTERM 2016-2021
Žádost o připojení k distribuční soustavě

Plyn:

Řád_038791_D15
Prilohy_radu_038786_D15.pdf
Rozhodnuti_038781_D15.pdf (3119 KB)
Plan rozvoje plynarenske DS 2022 - 2026
Souhrnný výkaz k dodržování standardu 2022

Enviroment:

KOMTERM_podklady pro PZKO 2017

KOMTERM, a.s.

Certifikáty:

Osvědčení Rodinný podnik 2023