Pripravujeme nový web

Zostaňte naladení na KOMTERM, čoskoro spustíme nový web

Kontaktujte nás

Kontakty

Rodinná firma KOMTERM ponúka v oblasti energetiky ucelené portfólio vzájomne previazaných služieb na zabezpečenie komplexnej dodávky nielen tepelnej energie s cieľom uspokojiť všetky potreby našich zákazníkov.

V poskytovaní služieb vychádzame zo svojich skúseností, ktoré sú koncentrované vo firemnom know-how a ktoré sa snažíme ponúknuť našim zákazníkom. Dôraz kladieme predovšetkým na oblasť hospodárenia s energiami.

KOMTERM, a. s.

Telefon:

ID ISDS:

kefetas

Bělehradská 15, 140 00 Praha 4
IČ: 26760738, DIČ: CZ699001893
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 8117.

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Fakturace:

Obchodník:

Bělehradská 15, 140 00 Praha 4
IČ: 28510011, DIČ: CZ699001893
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spis. zn C 146821.

IS ISDS

txegbqz

KOMTERM Morava, s.r.o.

NONSTOP Dispečink:

Zákaznická linka:

Traťová 653/3, 619 00 Brno
Provoz Kopřivnice: Areál Tatry 1446/3, 742 21
IČ: 27562778, DIČ: CZ699001893
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 73806.

Telefon:

ID ISDS:

tpwzdxe

KOMTERM Slovensko, a. s.

Na stanicu 22, 010 09 Žilina
Prevádzka Nižná: Závodná 459, 027 43
IČO: 35792604, DIČ: SK2020257272
Společnost je zapsaná v OR u Okresního soudu v Žilině, spis. zn. Sa 10719/L.

Zákaznická linka:

KOMTERM energy, s.r.o.

Telefon:

ID ISDS:

wymv9gc

Bělehradská 15, 140 00 Praha 4
IČ: 24771970, DIČ: CZ699001893
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 173041.

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Na Stanicu 22, 010 09 Žilina
IČO: 44784198, DIČ: SK2022825431
Společnost je zapsaná v OR u Okresního soudu v Žilině, spis. zn. Sro 51328/L.

KOMTERM Technology, s.r.o.

ID ISDS:

vvap439

Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4
IČ: 06377220, DIČ: CZ699001893
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 281031.

VOTOP, s.r.o.

ID ISDS:

xtba9kw

Znojemská 5056/84a, 586 01
IČ: 46962115
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 6417.