Projekt restrukturalizace společností ve skupině KOMTERM

Vážení obchodní partneři,

Od 1.1.2013 vstoupila do života dlouho připravovaná změna řízení organizačních jednotek skupiny KOMTERM. Energetika prochází v posledním období prudkými a někdy i málo předvídatelnými změnami. Těmi zásadními byly liberalizace obchodu s energiemi a masivní podpora obnovitelným zdrojům energie. Tyto změny doprovází i nepřehledné množství nové legislativy čímž se úzká specializace stává pro úspěšné fungování na trhu nezbytnou. Zároveň se zvyšují nároky na samostatnost v každodenním rozhodování jednotlivců se závažnými dopady na hospodaření celé společnosti. Proto se vedení společnosti rozhodlo provést restrukturalizaci skupiny KOMTERM.

Provedené změny mají dva základní cíle. Tím prvním je rozložení rizika při fatálním neúspěchu některého klíčového projektu společnosti. Tím druhým je významné zvýšení odpovědnosti a pravomocí jednotlivým společnostem skupiny KOMTERM za výsledky jejich hospodaření.

Během roku 2012 došlo k vyčlenění majetku do mateřské společnosti. Zároveň byly převedeny dosavadní závody do dvou samostatných dceřiných společností: KOMTERM Čechy, s.r.o. a KOMTERM Morava, s.r.o., které budou s majetkem mateřské společnosti hospodařit obdobně, jak tomu bylo již dříve v případě KOMTERM Slovensko, a.s. a částečně ve společnosti SUBLIMA Březnice.

Společnosti KOMTERM energy v Čechách i na Slovensku se budou ještě důsledněji oborově specializovat na pořizování a obchod s energiemi a nákup a prodej fosilních paliv pro energetické účely.

Mateřská společnost KOMTERM, a. s. bude zajišťovat zejména strategickou, koordinační a konsolidační roli pro celou skupinu. I nadále bude vykonávat podpůrné činnosti v oblastech hospodaření s výrobním majetkem, účetnictví, financí a controlingu, IT a IS, právních službách, personalistice a mzdách i technické a obchodní podpoře pro celou skupinu.

Zcela specifické postavení ve skupině má společnost NC Real, která byla zřízena za účelem správy nemovitostí a podnikání na trhu s nemovitostmi.

Jsme přesvědčení, že uvedené změny přispějí nejen k naplnění zmíněných cílů, ale povedou i k výraznému zlepšení poskytovaných služeb našim zákazníkům a k dalšímu rozvoji skupiny KOMTERM.

 

Jaroslav Kulhánek
generální ředitel