Nový tepelný zdroj v provozu

Tisková zpráva: Uvedení do provozu nového tepelného zdroje pro Iveco Czech republic ve Vysokém Mýtě.

V listopadu loňského roku došlo k odstavení staré uhelné kotelny, která sloužila dlouhých 51 let k zásobování teplem historického i nového výrobního areálu tradičního výrobce autobusů, v současné době se značkou Iveco. I přes pravidelnou údržbu se zdroj dostal na hranici technické a zejména morální životnosti. Vzhledem k tomu, že investice do energetiky jsou dlouhodobého charakteru a faktu, že pro Iveco zajištění energetických potřeb není předmětem podnikání, rozhodlo se nakonec vedení společnosti pro oslovení specializovaných firem k podání nabídek na zajištění dodávek tepla pro oba areály výrobce autobusů po dobu 15–ti let s následným odprodejem nově vybudované technologie do majetku společnosti.

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost KOMTERM, která nabídla nejen nejlepší cenu tepla, ale i nejlepší technické řešení. To obsahovalo vybudování nových samostatných plynových kotelen pro jednotlivé areály A1 a A2. Tím mohl být odstaven propojovací parovod mezi oběma areály o délce 1600 metrů.  KOMTERM dále na základě samostatné smlouvy provedl studii pro potvrzení výkonových parametrů kotelen a vyprojektoval úpravu parních rozvodů pro zlepšení kvality dodávek tepla a snížení tepelných ztrát v rozvodech. To umožnilo přechod z přehřáté páry na sytou.

Součástí kontraktu bylo i převzetí provozu uhelné kotelny po dobu výstavby nových zdrojů, aby byla zajištěna koordinace činností a nedošlo k přerušení dodávek tepla do výrobních hal.

Samotná realizace trvala 12 měsíců od podpisu smlouvy, kde nejdelší čas připadl na projekt a získání stavebního povolení. Projekt zajistila pro KOMTERM partnerská společnost Ivitas, stavební část realizovala místní firma SAPA LPJ, technologii kotelny dodala firma Bosch, montáž provedl dlouhodobý partner KOMTERMU firma Datatherm.  Koordinaci výstavby, inženýrskou činnost a připojení k dispečinku KOMTERMU zajistil KOMTERM Energy. Provoz zajistí KOMTERM Čechy.

Uvedením do provozu nových zdrojů byly naplněny cíle projektu v oblasti významného zvýšení energetické účinnosti a výrazného snížení dopadů na životní prostředí. To lze dokladovat na následujících číslech.

Oproti původnímu stavu dojde na stejnou dodávku tepla ke snížení spotřeby primární energie v palivu o 38 %. Emise TZL a SO2 klesnou na nulu oproti 98 tunám vypuštěného oxidu síry v roce 2017. Emise NOx klesnou na 12 % původního stavu, CO na 4,6 % a produkce CO2 na 34 %.

KOMTERM je rodinnou firmou, která patří mezi přední poskytovatel energetických služeb a energetického poradenství na českém a slovenském trhu. Našim zákazníkům  přinášíme úsporná řešení a komplexní služby související s provozem tepelných zdrojů od roku 1990.

IVECO Czech republic patří mezi nejvýznamnější firmy České republiky a je jedním z největších závodů na výrobu autobusů v Evropě. Z výrobní linky sjíždí denně až 18 autobusů v různých modifikacích a motorizacích. Název je zkratkou pro Industrial vehicle corporation. Společnost sídlí v Turíně.